Website Instruction Guide


- Website Vfxviet.com is Using sever ạt uploadship.com for sever download . With fast,secure,safe Download

- Mỗi IP sẽ có 5 lượt download trên 1 ngày, sẽ reset lại lượt download vào ngày mai. Đối với các User Premium trên uploadship, sẽ download không giới hạn số lần. 

- Để Download max băng thông, không gặp vấn đề gì, Hãy đăng kí tài khoản miễn phí tại uploadship.com theo các bước :

+ Đăng kí tài khoản tại link : http://bit.ly/2M28FTf

+ Upgrade " FREE PREMIUM " tại link : https://www.uploadship.com/free_upgrade.html

 

English :

- Per IP Have 5 Downloads Per Day. With Premium User on Uploadship, Download unlimited .

- Sign up Uploadship Account here : http://bit.ly/2M28FTf

- Upgrade " FREE PREMIUM " here : https://www.uploadship.com/free_upgrade.html

 

*** Cách Download :

Tìm tới File Các bạn đang cần, Nhấn vào nút " DOWNLOAD "

Vì đây là file lớn nên chia ra nhiều part , nên sẽ hiện nhiều Link. Nhấn vào các Link để Download

Kéo xuống, Chọn vào Free Download

Kéo xuống, đợi 30s với Free User, 15s với Free Premium , Sau đó Nhấn Create Download Link

Nhập Capcha Và Click Here To Download.