Crack Adobe CC 2019 - 2020 GenP v2.4 | Tool Crack Premiere, After Effects 2020

Crack Adobe CC 2019 - 2020 GenP v2.4 | Tool Crack Premiere, After Effects 2020

Adobe CC 2019 - 2020 GenP v2.4 & Adobe CC 2019 - GenP_V1.5.6.2

Update 03.2020: Adobe CC 2019 - 2020 GenP v2.4

Adobe CC GenP là bản patch phổ biến cho các sản phẩm của Adobe (Adobe Universal Patch), nó có thể kích hoạt hầu hết các phần mềm Adobe CC 2019 và 2020.
Bản cũ version 1.5.6.2 đã không còn hoạt động với các bản Adobe CC 2020 mới nhất. Nên phiên bản 2.0 đã được ra mắt để Patch những phần mềm adobe mới nhất, nhưng vẫn tương thích với các bản Adobe CC 2019.

 • Adobe Acrobat DC 19.x (universal amtlib)
 • Adobe After Effects CC 2019 – 2020
 • Adobe Animate CC 2019 – 2020
 • Adobe Audition CC 2019 – 2020
 • Adobe Bridge CC 2019 – 2020
 • Adobe Character Animator CC 2019 – 2020
 • Adobe Dimension CC 2019 – 2020
 • Adobe Dreamweaver CC 2019 – 2020
 • Adobe Illustrator CC 2019 – 2020
 • Adobe InCopy CC 2019 – 2020
 • Adobe Indesign CC 2019 – 2020
 • Adobe Lightroom CC
 • Adobe Lightroom Classic
 • Adobe Media Encoder CC 2019 – 2020
 • Adobe Photoshop CC 2019 – 2020
 • Adobe Prelude CC 2019 – 2020
 • Adobe Premiere Pro CC 2019 – 2020
 • Adobe XD

Hướng dẫn:

 • Tải xuống tất cả các ứng dụng bạn cần bằng Adobe Creative Cloud
 • Tắt phần mềm vi-rút của bạn và chạy Patch qua file “RunMe.exe”.
 • Chọn CC2019 để patch bản 2019, CC2020 để pathch bản 2020. Phần mềm sẽ tự chọn những app bạn đã cài sau đó nhấp vào nút “patch” (nút viên thuốc).
 • Thưởng thức các ứng dụng mới. Creative Cloud Library sẽ hoạt động.

Tags: systemtn , adobe creative cloud , crack adobe , crack photoshop , crack premiere pro , crack after effects , crack illutrator , crack adobe cc