Photoshop CC Full Plugin Vfxviet

Photoshop CC Full Plugin Vfxviet

Các plugin mở rộng cần thiết dành cho nhiếp ảnh gia

Photoshop CC Full Plugin Vfxviet

Photoshop CC Full Plugin Vfxviet

.

Kết quả hình ảnh cho Photoshop CC

Bao gồm các plugin sau

1 . PS analog

2 . 1Touchpro

3 . B612 Xmas

4 . DDR4 

5 . Overlay

6  . Dữ liệu đồ họa anh cưng 


Tags: Đồ họa , 3d , photoshop , fullplugin
.