Tổng Hợp Trọn Bộ Các Plugin của Video Copilot

Tổng Hợp Trọn Bộ Các Plugin của Video Copilot

Tổng Hợp Trọn Bộ Các Plugin của Video Copilot
 

1. ELEMENT 3D

 

(*** Phiên bản mới nhất ) Element 3D V2.3https://vfxviet.com/plugin/after-effect/element-3d-2.2.3---script-plugin-for-after-effect-win-mac
 

Thông tin Plugin Element 3D V2.2.2 After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/products/element2/

*** Download Link : 

 - Plugin Element 3D Phiên Bản V2.2.2 Build 2168

- Plugin Element 3D Phiên Bản V2.2.2 Build 2155

Cách cài đặt :

 

Lưu ý : Xem kĩ Video hướng dẫn cài đặt, phần chọn nơi lưu các Asset

After Effect 2020 phiên bản 17.1.1 có thể bị lỗi không dùng được Element 3D , Giảm version Adobe để dùng ổn định

 

2. OPTICAL FLARE

 

(*** Phiên bản mới nhất ) OpticalFlares V1.3.7 :  https://vfxviet.com/plugin/after-effect/opticalflares-v1.3.7-script-plugin-for-after-effect-win-mac
 

Thông tin Plugin Optical Flares V1.3.5 After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/products/opticalflares

*** Download Link : 

Cách cài đặt : 

 

3. TWITCH 

 

Thông tin Plugin Twitch After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/products/twitch/

*** Download Link : 

Cách cài đặt : Copy 2 File "twitch.aex"  và "twitch_ae.key" vào đường dẫn : "C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot" 

3. HEAT DISTORTION

 

(*** Phiên bản mới nhất ) HeatDistortion V1.0.32 : https://vfxviet.com/plugin/after-effect/heatdistortion-v1.0.32-script-plugin-for-after-effect-win-mac
 

Thông tin Plugin Heat Distortion After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/products/heatdistortion/

*** Download Link : 

Cách cài đặt :

- Cài Đặt :  HeatDistortionInstaller1.0.30_Win

- Copy 2 File "HeatDistortion"  và "HeatDistortion.license" vào đường dẫn : "C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot" 

- Mở After Effect , tạo Solid , quăng plugin "HeatDistortion" vào solid , Nhấn nút "Generate Lisence " chọn đường dẫn tới file "HeatDistortion.license"

4. FX CONSOLE

 

Thông tin Plugin FX Console After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2018/05/fx-console-updated-to-v1-0-3/

*** Download Link : 

Cách cài đặt : Chạy file cài đặt

5. SABER

 

Thông tin Plugin Saber After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2016/03/new-plug-in-saber-now-available-100-free/

*** Download Link : 

Cách cài đặt : Chạy file cài đặt

6. VC COLOR VIBRANCE

 

Thông tin Plugin VC Color Vibrance After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2014/05/new-plug-in-color-vibrance/

*** Download Link : 

Cách cài đặt : Copy file " Vibrance " vào đường dẫn "C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot" 

7. VC ORB

 

Thông tin Plugin VC Orb After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/orb/

Cách cài đặt : Chạy file cài đặt

8. VC REFLECT

 

Thông tin Plugin VC Reflect After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/tutorials/reflection_plug-in/

Cách cài đặt : Copy file " VCReflect " vào đường dẫn "C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot" 

9. GLASS EYE

 

Thông tin Plugin Glass Eye After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2016/04/another-new-plug-in/

Cách cài đặt : Chạy file cài đặt

10. 3D PRECOMPOSE

 

Thông tin Plugin 3D Precompose After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2014/08/free-script-3d-pre-compose-tutorial/

Cách cài đặt : Copy file " 3D Pre-Compose.jsx " vào đường dẫn :

+ Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects\Support Files\Scripts
+ Mac: Applications/Adobe After Effects/Scripts


Tags: videocopilot , element 3d , optical flare , saber , orb , reflect , color , twitch , heat distortion , plugin after effect , bo cai dat , tron bo , tong hop