Tổng Hợp Trọn Bộ Các Plugin của Video Copilot

Tổng Hợp Trọn Bộ Các Plugin của Video Copilot

Tổng Hợp Trọn Bộ Các Plugin của Video Copilot
 

1. ELEMENT 3D

 

Thông tin Plugin Element 3D V2.2.2 After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/products/element2/

*** Download Link : 

 - Plugin Element 3D Phiên Bản V2.2.2 Build 2168

- Plugin Element 3D Phiên Bản V2.2.2 Build 2155

Cách cài đặt :

 

Lưu ý : Xem kĩ Video hướng dẫn cài đặt, phần chọn nơi lưu các Asset

After Effect 2020 phiên bản 17.1.1 có thể bị lỗi không dùng được Element 3D , Giảm version Adobe để dùng ổn định

 

2. OPTICAL FLARE

 

Thông tin Plugin Optical Flares V1.3.5 After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/products/opticalflares

*** Download Link : 

Cách cài đặt : 

 

3. TWITCH 

 

Thông tin Plugin Twitch After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/products/twitch/

*** Download Link : 

Cách cài đặt : Copy 2 File "twitch.aex"  và "twitch_ae.key" vào đường dẫn : "C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot" 

3. HEAT DISTORTION

 

Thông tin Plugin Heat Distortion After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/products/heatdistortion/

*** Download Link : 

Cách cài đặt :

- Cài Đặt :  HeatDistortionInstaller1.0.30_Win

- Copy 2 File "HeatDistortion"  và "HeatDistortion.license" vào đường dẫn : "C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot" 

- Mở After Effect , tạo Solid , quăng plugin "HeatDistortion" vào solid , Nhấn nút "Generate Lisence " chọn đường dẫn tới file "HeatDistortion.license"

4. FX CONSOLE

 

Thông tin Plugin FX Console After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2018/05/fx-console-updated-to-v1-0-3/

*** Download Link : 

Cách cài đặt : Chạy file cài đặt

5. SABER

 

Thông tin Plugin Saber After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2016/03/new-plug-in-saber-now-available-100-free/

*** Download Link : 

Cách cài đặt : Chạy file cài đặt

6. VC COLOR VIBRANCE

 

Thông tin Plugin VC Color Vibrance After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2014/05/new-plug-in-color-vibrance/

*** Download Link : 

Cách cài đặt : Copy file " Vibrance " vào đường dẫn "C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot" 

7. VC ORB

 

Thông tin Plugin VC Orb After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/orb/

Cách cài đặt : Chạy file cài đặt

8. VC REFLECT

 

Thông tin Plugin VC Reflect After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/tutorials/reflection_plug-in/

Cách cài đặt : Copy file " VCReflect " vào đường dẫn "C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects 2020\Support Files\Plug-ins\VideoCopilot" 

9. GLASS EYE

 

Thông tin Plugin Glass Eye After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2016/04/another-new-plug-in/

Cách cài đặt : Chạy file cài đặt

​​​​​​​10. 3D PRECOMPOSE

 

Thông tin Plugin 3D Precompose After Effecthttps://www.anonymz.com/?https://www.videocopilot.net/blog/2014/08/free-script-3d-pre-compose-tutorial/

Cách cài đặt : Copy file " 3D Pre-Compose.jsx " vào đường dẫn :

+ Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects\Support Files\Scripts
+ Mac: Applications/Adobe After Effects/Scripts


Tags: videocopilot , element 3d , optical flare , saber , orb , reflect , color , twitch , heat distortion , plugin after effect , bo cai dat , tron bo , tong hop