AE Pixel Sorter 2 - Script, Plugin For After Effect For Windown

AE Pixel Sorter 2 - Script, Plugin For After Effect For Windown

AE Pixel Sorter 2 - Script, Plugin For After Effect. AE Pixel Sorter là công cụ đầu tiên mang lại hiệu ứng gltich pixel có sẵn cho các nhà thiết kế chuyển động và biên tập video trong After Effects. Kể từ khi ra mắt, AEPS đã thành công rực rỡ trong việc phát sóng TV, biểu diễn trực tiếp, VJ, Video âm nhạc, Trò chơi video, Nhiếp ảnh và thậm chí cả Trang phục!

AE Pixel Sorter 2

AE Pixel Sorter 2 - Script, Plugin For After Effect. AE Pixel Sorter là công cụ đầu tiên mang lại hiệu ứng gltich pixel có sẵn cho các nhà thiết kế chuyển động và biên tập video trong After Effects.  Kể từ khi ra mắt, AEPS đã thành công rực rỡ trong việc phát sóng TV, biểu diễn trực tiếp, VJ, Video âm nhạc, Trò chơi video, Nhiếp ảnh và thậm chí cả Trang phục!


Tags: AE Pixel Sorter , plugin , script , after effect , ae script , plugin after effect , script after effect , pixel , glitch , distortion