3D to 2D ScreenSpace - Script, Plugin For After Effect

3D to 2D ScreenSpace - Script, Plugin For After Effect

3D to 2D ScreenSpace - Script, Plugin For After Effect. Script "3D to 2D ScreenSpace" có tác dụng lấy 1 vị trí 3D và tạo thành 1 null 2D . Rất tiện ích khi gắn chuyển động của ánh sáng 2D theo vật thể 3D trong Comp


3dto2dscreenspace0_2b 0MB

Vui lòng check vào captcha để tải file

Website Vfxviet lập ra dành để lưu trữ những data phục vụ cho nhu cầu đồ hoạ, edit video.  

Password cho mọi File : vfxviet.com  

Hi vọng những tài nguyên trên Website làm đúng nhiệm vụ đó - Hỗ Trợ Công Việc của các bạn . 

Tài nguyên giúp ích được cho công việc của bạn và muốn hỗ trợ chi phí để duy trì Website ?

Nếu có bất kì góp ý, thắc mắc gì, đừng ngại liên hệ với mình qua đường link : https://vfxviet.com/lien-he.html 

Để hỗ trợ nhiều hơn cho công việc của các bạn , đừng bỏ qua các website này : 

- Hệ thống tải tài nguyên các website đồ hoạ như Element Envato , Pikbest, Pngtree,Freepik,Lovepik, Shutterstock v...vvv : https://vngraphic.com/
- Hệ thống cung cấp Account Freepik,Pikbest,Pngtree,Element Envato,Motion Array,liên hệhttps://www.facebook.com/Zanstock
- Tải Shutterstock Video 4k, music , liên hệ : https://www.facebook.com/Zanstock
- Hỗ trợ mua các tài nguyên ở các site Videohive,các model 3D ở tất cả cả site 3d : https://zanstock.com/

Cộng đồng hỗ trợ Getlink các trang web tài nguyên thiết kế : https://www.facebook.com/groups/530861201889379